Ouderinitiatief DBuren

DBuren is een wooninitiatief in de wijk Zonnehoeve in Apeldoorn waar 9 bewoners met een beperking wonen. DBuren is opgezet door de ouders en wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners. Vanaf 1 september 2017 wonen de jongvolwassenen in hun eigen volwaardige appartement binnen DBuren, waarbij ook een grote centrale woonkamer en woonkeuken is.
De zorg en begeleiding wordt gefinancierd via persoonsgebonden budgetten en wordt geleverd door kleinschalige zorgonderneming VOF NaasteBuren.

 

Zijkant DBuren
Bewoners zitten gezellig buiten
Appartement van een bewoner

Vereniging

DBuren is een oudervereniging. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers  vormen de leden van de vereniging. De leden komen ongeveer 5 maal per jaar bij elkaar om lopende en nieuwe activiteiten en verenigingszaken te bespreken. Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin jaarverslag, financiële afrekening en begroting worden vastgesteld. De oudervergadering is er ook voor om thema's te bespreken. Er zijn permanente werkgroepen zoals een interieurcommissie en tuincommissie. Daarnaast zijn er tijdelijke werkgroepen zoals voor diverse sponsoracties, burendag, etc.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door drie ouders/betrokkenen uit de vereniging:

  • John Buitenhuis, voorzitter
  • Betty Woudenberg, penningmeester
  • Maddi de Munnik, secretaris

Het bestuur vergadert maandelijks. Terugkerende onderwerpen zijn financiën, wachtlijst, bouwzaken, samenwerking met NaasteBuren, vrijwilligersbeleid, etc.

 

Niels zorgt voor koffie
Mathijs en Bram
Simone, Stella en Rineke met begeleider Anne-Wil

Dagelijks beheer en algemeen beheer

Het dagelijks beheer van DBuren is in handen van Peter en Bettina Vos (VOF NaasteBuren). Zij zorgen voor de inzet, coördinatie en afstemming van de nodige zorg en begeleiding aan de bewoners samen met hun team van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

Kleine onderhoudsklussen in en rond het project zijn onderdeel van het dagelijks programma van bewoners. De oudervereniging draagt zorg voor de grotere klussen, zoals bijvoorbeeld tuinaanleg en onderhoud. 

 

Ouders helpen mee aan beheer en onderhoud
Schuur en tuin in aanbouw
Bram Mathijs Niels Pim

Doelgroep

In DBuren wonen jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De minimum leeftijd is 18 jaar.

De vereniging streeft naar een gemêleerde en gebalanceerde bewonersgroep waar elke bewoner zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met de beperkingen van alle bewoners. 

Voor het initiatief is een minimale WLZ indicatie nodig met het profiel ‘ indicatie wonen met begeleiding en intensieve verzorging’ (oud ZZP VG 04) in verband met de in te kopen zorg.

Vanwege de kleinschaligheid van DBuren kunnen bewoners met ernstige gedragsproblematiek, verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek niet bij DBuren wonen. Ook bewoners waarbij extreme voorbehouden handelingen nodig zijn (bv. beademing) kunnen wij niet de juiste zorg bieden.

Klik hier voor een volledige lijst van onze uitsluitingscriteria.

Van ouders en/of vertegenwoordigers van bewoners wordt verwacht een bijdrage te leveren aan de vereniging. Dat kan in het bestuur, werkgroepen en voor allerlei hand- en spandiensten in en om het huis zelf. Alleen met deze inzet kan DBuren in stand worden gehouden.

 

Rineke
Remco
Pim

Wachtlijst

De vereniging hoopt natuurlijk dat de huidige bewoners heel lang en gelukkig bij DBuren zullen wonen. Vanwege de combinatie van wonen en zorg is het bij eventueel vertrek van een bewoner noodzaak dat de vrijkomende plek zo snel mogelijk wordt ingevuld met een passende nieuwe bewoner. Daarom werkt DBuren met een wachtlijst.

Potentiële belangstellende bewoners kunnen zich daarom aanmelden voor de wachtlijst via hun wettelijk vertegenwoordiger. 

Van ouders en/of vertegenwoordigers van bewoners wordt verwacht een bijdrage te leveren aan de vereniging in het bestuur, werkgroepen en voor hand- en spandiensten in en om het huis zelf. Alleen met deze inzet kan DBuren in stand worden gehouden.

Meer weten of aanmelden? Mail dan naar info@dburen.nl. Of bel met John Buitenhuis (voorzitter) tel. 06-46256260 of Maddi de Munnik (secretaris) tel. 06-45484680.

Voor opname op de wachtlijst vragen wij een bijdrage in de kosten van € 50,-

 

Meerjarenbeleidsplan

Na het realiseren van DBuren werkt het bestuur op dit moment aan een meerjarenbeleidsplan.