Bewoners, ouders, vrienden en begeleiders verkopen 277 krentenbroden voor DBuren
277 krentenbroden bij DBuren

Ouders, familie en vrienden van bewoners schreven zich massaal in voor de krentenbrodenactie van DBuren. Op donderdag 10 december werden de 277 heerlijke krentenbroden van Bakkerij Bril afgeleverd bij DBuren. De komende dagen vinden deze hun weg naar de afnemers. Deze actie levert DBuren € 969,50 op.

Meer nieuws