Krentenbrood actie

december 2021

Kerstbroden Bakker Bril

Wie eenmaal het krentenbrood van bakker Bril uit Voorst geproefd heeft, wil nog wel graag een keer zo’n brood kopen!

Hierdoor was de krentenbrood actie, die DBuren samen met bakker Bril hadden bedacht, wederom een succes!

Iedereen ging aan de slag en zo werden er 221 broden verkocht….aan familie, vrienden, (oud) collega’s, buren en mensen die zich betrokken voelen bij DBuren. Dat was weer hartverwarmend!

Goed voor een netto opbrengst voor DBuren van 828,75 euro

Dank aan Pim en Harry die de broden opgehaald hebben en natuurlijk niet in de laatste plaats aan bakker Bril, die deze actie weer mogelijk heeft gemaakt!

Bakker Bril

Oudervereniging DBuren | Het Sparrenbos 23 | 7325 AN Apeldoorn

06-82140207 | info@dburen.nl | KvK 60507608 | RSIN 853941063 


 Oudervereniging DBuren is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de bijbehorende ANBI status. 

Alle openbare documenten verbonden aan het voeren van Oudervereniging DBuren kunt U opvragen via info@dburen.nl