Krentenbrood actie
KRENTENBROODACTIE
Bakkerij Bril

Wie eenmaal het krentenbrood van bakker Bril uit Voorst geproefd heeft, wil nog wel graag een keer zo’n brood kopen!
Hierdoor was de krentenbrood actie, die DBuren samen met bakker Bril hadden bedacht, wederom een succes!

Iedereen ging aan de slag en zo werden er 221 broden verkocht….aan familie, vrienden, (oud) collega’s, buren en mensen die zich betrokken voelen bij DBuren. Dat was weer hartverwarmend!
Goed voor een netto opbrengst voor DBuren van 828,75 euro
Dank aan Pim en Harry die de broden opgehaald hebben en natuurlijk niet in de laatste plaats aan bakker Bril, die deze actie weer mogelijk heeft gemaakt!

Meer nieuws