NaasteBuren

De dagelijkse zorg en begeleiding is in handen van Bettina en Peter Vos. Eigenaren van de in 2017 opgerichte VOF NaasteBuren. Kvk nr: 67556906

Samen met een team van 8 medewerkers organiseren zij de 24/7 zorg en begeleiding voor de bewoners van DBuren. Ook maken zij gebruik van vrijwilligers en stagiaires.

Klachten- en geschillenregeling

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. In DBuren is NaasteBuren hier ook toe verplicht en heeft zich daarom aangesloten bij het onafhankelijk Klachtenportaal Zorg.

Bewoners of hun wettelijk vertegenwoordiger die een klacht hebben over de zorg van NaasteBuren kunnen hiervoor terecht bij het Klachtenportaal Zorg.

Lees meer in de folder en de reglementen klachtenregeling en geschillenregeling over de procedures voor het indienen van een klacht.

Oudervereniging DBuren | Het Sparrenbos 23 | 7325 AN Apeldoorn

06-82140207 | info@dburen.nl | KvK 60507608 | RSIN 853941063


 Oudervereniging DBuren is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de bijbehorende ANBI status.

Alle openbare documenten verbonden aan het voeren van Oudervereniging DBuren kunt U opvragen via info@dburen.nl