NaasteBuren

De dagelijkse zorg en begeleiding is in handen van Bettina en Peter Vos. Eigenaren van de in 2017 opgerichte VOF NaasteBuren. Kvk nr: 67556906

Samen met een team van 8 medewerkers organiseren zij de 24/7 zorg en begeleiding voor de bewoners van DBuren. Ook maken zij gebruik van vrijwilligers en stagiaires.

Vacature begeleider

De bewoners van DBuren, kunnen nog wel wat hulp gebruiken!

Wil je minimaal 24 en max 32 uur per week of evt 2 weekenden per maand werken?

Heb jij zorgdiploma niveau 3 of 4? En gaat je hart sneller kloppen van ons bijzondere huis, de 9 bewoners én een klein vast team, die zelf alles regelen?

Klachten- en geschillenregeling

klachtenportaalzorg-logoIedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. In DBuren is NaasteBuren hier ook toe verplicht en heeft zich daarom aangesloten bij het onafhankelijk Klachtenportaal Zorg.

Bewoners of hun wettelijk vertegenwoordiger die een klacht hebben over de zorg van NaasteBuren kunnen hiervoor terecht bij het Klachtenportaal Zorg.

Lees meer in de folder en de reglementen klachtenregeling en geschillenregeling over de procedures voor het indienen van een klacht.