ballon
ballon
ballon 5 jaar DBuren
ballon 5 jaar DBuren

DBuren is – nu al vijf jaar – een wooninitiatief in de wijk Groot Zonnehoeve in Apeldoorn waar 9 jongvolwassenen met een beperking wonen. De bewoners hebben hun eigen volwaardig appartement en er is 24/7 zorg en begeleiding aanwezig.

DBuren is opgezet door de ouders/naastbetrokkenen van de bewoners. Zij vormen samen Oudervereniging DBuren. Het doel van de oudervereniging is het waarborgen van de continuïteit van het kleinschalig wooninitiatief DBuren waarbij passend wonen en liefdevolle zorg voor de (negen) bewoners het uitgangspunt is. Warmte, veiligheid en vertrouwen zijn de basis van een zo ‘normaal’ mogelijk leven voor bewoners.

DBuren binnen
DBuren gebouw
DBuren binnen
DBuren tuin

5 jaar DBuren

5 jaar DBuren
5 jaar DBuren
5 jaar DBuren

Wilt U ons steunen?

Van 2016 tot 2019 heeft DBuren ruim € 131.784 bijeengebracht via fondsen, sponsors en donaties. Hiervoor hebben we de centrale woonkamer, keuken en tuin kunnen realiseren, samen met de enorme inspanning van alle ouders, vertegenwoordigers, familie, vrienden en VOF NaasteBuren. Hartelijk dank voor alle bijdragen in geld, natura en menskracht!

Wilt u DBuren blijven ondersteunen? Voor bv. de aanschaf van zonwering in de woonkamer en centrale gangen? Of voor meer zonnepanelen waardoor DBuren bijna zelfvoorzienend kan worden in de stroomvoorziening?

We zijn heel blij met iedere bijdrage. Ons bankrekeningnummer is NL04 RABO 0180 5895 39 t.n.v. Oudervereniging DBuren.

Steun DBuren

(penningmeester of secretaris)

DBuren zoekt een bestuurslid

Fondsen & sponsors

NSGK
Wasco
Kansfonds
Redon bouw
Cornelia-Stichting
Pasman Stichting
vaillantfonds
Fonds verstandelijk gehandicapten
vsb fonds
Van Oort architecten
PH
Fundatie Van den Santheuvel
Old Grand Dad Club
Stichting SFO
Boks Scholten Stiching
e-boekhouden
Ambachtelijke bakkerij Bril Voorst

Paleis Het Loo – SOS Matrozenkoor – Bakkerij Ten Veen – Schildersbedrijf H. Jonker – Kwekerij Bussink – Theater Congrescentrum Orpheus – Van – Oord Architecten – Fuite – Ineke van Rheenen – Van de Garde – J. Jansen

Oudervereniging DBuren | Het Sparrenbos 23 | 7325 AN Apeldoorn

06-82140207 | info@dburen.nl | KvK 60507608 | RSIN 853941063 


 Oudervereniging DBuren is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de bijbehorende ANBI status. 

Alle openbare documenten verbonden aan het voeren van Oudervereniging DBuren kunt U opvragen via info@dburen.nl