Steun DBuren

Om DBuren in stand te houden en bewoners blijvend een fijne woonplek te bieden is veel geld nodig. Bewoners betalen zelf de huur en zorgen voor hun eigen appartement. Voor de algemene ruimten binnen en buiten kan DBuren uw steun goed gebruiken. Denk daarbij aan de aanschaf van zonwering in de woonkamer en centrale gangen of meer zonnepanelen waardoor DBuren bijna zelfvoorzienend kan worden in de stroomvoorziening.

We zijn heel blij met iedere bijdrage. Ons bankrekeningnummer is NL04 RABO 0180 5895 39 t.n.v. Oudervereniging DBuren.

Krentenbrodenactie DBuren

Bewoners, ouders en team van DBuren houden een krentenbrodenactie.

Voor €7,50 kunt u een heerlijk krentenbrood van Bakker Bril uit Voorst kopen. Het brood is goed gevuld en weegt 1 kg. Van ieder brood is € 3,50 voor DBuren, waarmee we leuke activiteiten voor de bewoners en verdere inrichting van algemene ruimtes in DBuren kunnen financieren.

Bestel nu door uw naam, emailadres, telefoonnummer te mailen naar info@dburen.nl en vermeld hoeveel broden u wilt bestellen. Vrijdag 11 december kunt u de bestelling bij DBuren ophalen tussen 10.00-11.00 en tussen 14.00-15.00 uur. 

krentenbrood doorsnede
Krentenbrood
Bakkerij Bril Voorst

Fondsen en sponsors

Sponsors, donateurs en fondsen zijn belangrijke pijlers voor de vereniging en steunen zo tegelijkertijd een maatschappelijk doel. De overheid kort doorlopend op allerlei sociale voorzieningen waardoor de minst sterken in onze maatschappij het moeilijk hebben. Deze bezuinigingen zijn ook bij DBuren voelbaar en zorgen ervoor dat we steeds meer zijn aangewezen op sponsoring zowel door particulieren, fondsen en bedrijven.

Van 2016 tot 2019 heeft DBuren ruim € 131.784 bijeengebracht via fondsen, sponsors en donaties en Dit is door de enorme inspanning van alle ouders/vertegenwoordigers, familie, vrienden en VOF NaasteBuren gerealiseerd. Voor dit geweldige bedrag  hebben wij de volgende zaken kunnen realiseren:

 • centrale keuken en apparatuur
 • vloer in de centrale ruimtes
 • schilderwerk in de centrale ruimtes
 • gordijnen in centrale ruimtes
 • meubels in de centrale ruimtes
 • keukeninventaris
 • verlichting in centrale ruimtes
 • spellen en aankleding
 • aanschaf domotica en systeembeveiliging
 • schuur- en tuinaanleg

Voor een overzicht van de diverse acties zie ons nieuwsarchief.

Met de recente aanleg van de tuin is hiermee eerste fase van inrichting van DBuren gerealiseerd.

Nieuwe doelen

Bewoners en NaasteBuren hebben van DBuren een warm en veilig thuis gemaakt.

De vereniging moet geld achter de hand houden om aan contractuele verplichtingen te kunnen blijven voldoen en om meubilair of apparatuur in de centrale ruimtes aan te kunnen schaffen, als deze aan vervanging toe zijn.

De komende jaren werken we aan het realiseren van:

 • zonwering buitenzijde
 • akoestische verbetering woonkamer en woonkeuken
 • zonnepanelen

 

Ook hiervoor doen wij een beroep op u. Alle giften (groot en klein) zijn van harte welkom! 

Wilt u bijdrage leveren? Onze bankrekening is NL04RABO0180589539. 

ANBI-status

Oudervereniging DBuren heef een ANBI-status (RSIN-nummer RSIN 853941063). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Wilt u een periodieke gift doen aan DBuren? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en DBuren. U kunt daarover meer lezen op de website van de belastingdienst. Een gedeeltelijk ingevuld formulier” Overeenkomst periodieke gift “kunt u hier downloaden. U stuurt dit formulier ter ondertekening naar:

Oudervereniging DBuren
p/a secretariaat
Schrijvertje 38
7423 HT Deventer

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door 3 ouders/betrokkenen uit de vereniging:

 • John Buitenhuis, voorzitter
 • Betty Woudenberg, penningmeester
 • Maddi de Munnik, secretaris

 

Ook het bestuur vergadert maandelijks. Terugkerende onderwerpen zijn financiën, wachtlijst, bouw- en regelzaken, samenwerking met NaasteBuren, vrijwilligersbeleid, etc.

Klachten- en geschillenregeling

klachtenportaalzorg-logoIedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. In DBuren is NaasteBuren hier ook toe verplicht en heeft zich daarom aangesloten bij het onafhankelijk Klachtenportaal Zorg.

Bewoners of hun wettelijk vertegenwoordiger die een klacht hebben over de zorg van NaasteBuren kunnen hiervoor terecht bij het Klachtenportaal Zorg.

Lees meer in de folder en de reglementen klachtenregeling en geschillenregeling over de procedures voor het indienen van een klacht.

Fondsen & sponsors

Paleis Het Loo – SOS Matrozenkoor – Bakkerij Ten Veen – Schildersbedrijf H. Jonker – Kwekerij Bussink – Theater Congrescentrum Orpheus – Van – Oord Architecten – Fuite – Ineke van Rheenen – Van de Garde – J. Jansen