ANBI-status

Oudervereniging DBuren heef een ANBI-status (RSIN-nummer RSIN 853941063). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Wilt u een periodieke gift doen aan DBuren? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en DBuren. U kunt daarover meer lezen op de website van de belastingdienst. Een gedeeltelijk ingevuld formulier” Overeenkomst periodieke gift “kunt u hier downloaden. U stuurt dit formulier ter ondertekening naar:

Oudervereniging DBuren
p/a secretariaat
Schrijvertje 38
7423 HT Deventer